top of page

Pakketten:

Voor de pakketten maken we een onderscheid tussen trajecten die leiden richting een gezondere en fittere levensstijl of trajecten die gericht zijn op sportspecifieke prestaties.

Trainingsbegeleiding

De trainingsbegeleiding gebeurt door inspanningsfysioloog/coach Wouter en verloopt via een vast stramien. Bij het opstarten van een nieuwe traject vindt er eerst een intake gesprek plaats. Dit gesprek bestaat uit drie elementen:

🏃‍♂️Concrete bepaling van de persoonlijke sport- of beweegdoelen. Wil je meer en vlotter kunnen bewegen, wens je deel te nemen aan dat ene grote sportevenement of wil je gewoon je beste notering halen in een bepaalde sportwedstrijd?


🏃‍♂️Evaluatie van de huidige conditie. Samen bekijken we de weekplanning en trachten we de ideale momenten te vinden om sport- of beweegactiviteiten in plannen. De trainer/coach onderzoekt of er bepaalde opportuniteiten of obstakels zijn waar je aandacht voor dient te hebben.


🏃‍♂️Bespreken van de resultaten van de tests. We laten dit gesprek bij voorkeur doorgaan in de praktijk en tijdens een fysiek contact.

 

Bij een lopend traject en reeds afgelijnde doelstellingen zal een opvolggesprek er lichtjes anders uitzien, al blijft de voorgaande consultstructuur wel behouden. Er ligt extra nadruk op de evolutie wat betreft de sport- of beweegactiviteiten en er wordt nagegaan of de trainings- of beweegmomenten haalbaar blijven. Bij bepaalde problemen wordt er steeds samen naar een oplossing gezocht.

Trainings- en beweegplan:

Voor iedereen die instapt in een begeleidingstraject voorzien we een persoonlijk en op maat gemaakt trainings- of beweegplan. We gebruiken hiervoor de informatie die we verzamelen tijdens de testen. De sportmomenten worden ingepland in ‘Trainingpeaks’. Deze online tool zorgt ervoor dat de coach jouw trainingen vlot van op afstand kan volgen en monitoren. De website en app stellen je in staat om trainingen op je smartwatch op te laden.

 

Opvolging en coaching:

Net zoals tijdens het intakegesprek hechten we belang aan de persoon achter de sporter. Tijdens de opvolging wordt nagegaan hoe trainingen aanvoelen, wat er goed en wat minder goed gaat. Dit is ook het moment waarop we overleggen omtrent het al-dan-niet aanpassen van bepaalde zaken in het schema. De opvolging en coaching kan zowel fysiek als online plaatsvinden.

  • Intakemomenten
    Intakemoment Beweging bepalen van doel, bespreken van de test(en), inplannen van sportmomenten 40 euro ​ Intakemoment Sport bepalen van doel(en), bespreken van de test(en), inplannen van sportmomenten 45 euro
  • Beweegplannen
    Beweegplan A Beweegplan met twee of drie beweegsessies per week ingepland en gemonitord via de Trainingpeaks-app met (online) opvolging. 40 euro ​ Beweegplan B Beweegplan met variabel aantal beweegsessies wordt opgesteld en gepland richting een bepaald beweegdoel, inclusief online coaching. 50 euro ​ Beweegplan C Beweegplan voor klanten met extra medische ondersteuning + online coaching. 75 euro ​ * Prijzen zijn per maand en worden gefactureerd op het einde van elke maand.
  • Trainingspakketten
    Trainingspakket A Trainingsschema’s, opgesteld op basis van test(en), richting persoonlijk doel. 65 euro ​ Trainingspakket B Trainingsschema’s, opgesteld op basis van test(en), richting persoonlijk(e) doel(en), incl. aanpassingen en (online) coaching. 80 euro ​ Trainingspakket C Trainingsschema’s, opgesteld op basis van test(en), richting persoonlijk(e) doel(en), incl. aanpassingen en (online) coaching via wekelijks contact. 90 euro ​ Trainingspakket: all-in Trainingspakket C + wedstrijdvoorbereiding en -ondersteuning. Start minstens 3 maanden voorafgaand aan event. 115 euro ​ * prijzen zijn per maand gefactureerd op het einde van elke maand.
bottom of page