top of page
Image by Mockup Graphics

Sportkeuring

Tijdens een sportmedische keuring wordt een sporter preventief gescreend door een erkende sportkeuringsarts, al dan niet in combinatie met een sportmedische inspanningstest. Een sportmedisch onderzoek is bestemd voor sporters die deelnemen aan wedstrijden (competitieve sporters), professionele topsporters, maar ook voor mensen die louter voor hun plezier of gezondheid sporten (recreatieve sporters). Het sportmedisch onderzoek gebeurt volgens het VASO
protocol (Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek ). Meer info kan u vinden op www.sportkeuring.be. Alvorens u op sportmedisch onderzoek komt vult u de vragenlijst online in en stuurt u deze door naar de arts. Voor dit onderzoek brengt u best een sportshort mee.


Tijdens de sportmedische keuring wordt uw ingevulde vragenlijst overlopen en indien nodig verder geëxploreerd. Nadien volgt een klinisch onderzoek volgens het VASO-protocol (controle harttonen, longen, locomotorisch systeem, stabiliteit, lenigheid,…). Dit onderzoek is sportspecifiek en zal dus verschillen per persoon naargelang de beoefende sport. Indien gewenst kan bijkomend een ECG in rust worden afgenomen.


De sportmedische keuring duurt ongeveer 30 tot 40 minuten en kost 50 euro (70 euro met rust ECG). Dit bedrag wordt niet terugbetaald door het RIZIV. Sommige mutualiteiten voorzien wel een (gedeeltelijke) terugbetaling, hiervoor informeert u best bij uw eigen ziekenfonds (Helan, VNZ en Partena voorzien een tegemoetkoming van 25 à 30 euro).

bottom of page