top of page

Over ons

Tijdens een sportmedische keuring wordt een sporter preventief gescreend door een erkende sportkeuringsarts, al dan niet in combinatie met een sportmedische inspanningstest. Een sportmedisch onderzoek is bestemd voor sporters die deelnemen aan wedstrijden (competitieve sporters), professionele topsporters, maar ook voor mensen die louter voor hun plezier of gezondheid sporten (recreatieve sporters). Het sportmedisch onderzoek gebeurt volgens het VASO
protocol (Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek ). Meer info kan u vinden op www.sportkeuring.be. Alvorens u op sportmedisch onderzoek komt vult u de vragenlijst online in en stuurt u deze door naar de arts. Voor dit onderzoek brengt u best een sportshort mee.


Tijdens de sportmedische keuring wordt uw ingevulde vragenlijst overlopen en indien nodig verder geëxploreerd. Nadien volgt een klinisch onderzoek volgens het VASO-protocol (controle harttonen, longen, locomotorisch systeem, stabiliteit, lenigheid,…). Dit onderzoek is sportspecifiek en zal dus verschillen per persoon naargelang de beoefende sport. Indien gewenst kan bijkomend een ECG in rust worden afgenomen.


De sportmedische keuring duurt ongeveer 30 tot 40 minuten en kost 50 euro (70 euro met rust ECG). Dit bedrag wordt niet terugbetaald door het RIZIV. Sommige mutualiteiten voorzien wel een (gedeeltelijke) terugbetaling, hiervoor informeert u best bij uw eigen ziekenfonds (Helan, VNZ en Partena voorzien een tegemoetkoming van 25 à 30 euro).

Eline Van Rompaey

Ik behaalde mijn diploma huisartsgeneeskunde in 2018 aan de KU Leuven, waarna ik startte als huisarts in de groepspraktijk Remedici in Lichtaart, waar ik nog steeds werkzaam ben. Niet lang daarna werd ik gebeten door de sportmicrobe, waardoor ik in 2022 een bijkomende opleiding sportgeneeskunde volgde.

 

Mijn vrije tijd spendeer ik het liefst met vrienden en familie. Ik hou me tevens op recreatief niveau bezig met lopen en zwemmen. Vakanties breng ik het liefst door in de bergen: in de winter kan je me op skilatten vinden en in de zomer trek ik er graag op uit voor een wandelvakantie.

 

Momenteel ben ik werkzaam als clubarts voor FC Punt Larum in Geel. In het najaar van 2023 start ik een extra opleiding ‘Internationaal duikarts niveau 1’ aan de VUB.

 

Binnen Remedici Sport sta ik in voor het medische luik van het trainingsproces. Je kan bij mij terecht voor inspanningstesten, gezondheidsadviezen, sportmedische keuringen en de behandeling en preventie van blessures.

Wouter Van Eester

Na een sportopleiding aan de middelbare school, zette ik in 2010 mijn groot sportief avontuur verder aan het “sportkot” in Leuven. In deze periode startte ik mijn eigen bedrijf voor sportcoaching en -begeleiding: Science2Succeed.

Na het afstuderen liep mijn professionele weg eerst via de Thomas More Hogeschool in Turnhout. Naast zwemmentechniek en inspanningsfysiologie leerde ik de studenten hun weg kennen in het sportlandschap. Twee jaar later ruilde ik Turnhout in voor Antwerpen en ging ik aan de slag bij de Topsportschool van de Vlaamse Zwemfederatie. Ondertussen ben ik nog steeds actief bij de Zwemfederatie, waar ik verantwoordelijk ben voor de events.

Binnen Remedici Sport sta ik in voor het begeleiden van sporters tijdens hun trainingsproces. Je kan bij mij terecht voor een wetenschappelijk onderbouwd advies, met voldoende ruimte voor een persoonlijke benadering.

bottom of page