top of page

Gezondheidstest

Onze gezondheidstest is bestemd voor mensen die graag hun algemene fitheid en hun cardiovasculair risico (risico op hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of beroerte) laten nakijken.

 

Tijdens deze consultatie overloopt de arts samen met u het al dan niet aanwezig zijn van risicofactoren en wordt u klinisch onderzocht. Het klinisch onderzoek bestaat uit een controle van het hart en de longen, een meting van de hartslag, bloeddruk en saturatie. Ook worden uw gewicht, buikomtrek en vetpercentage gemeten. Daarna volgt een nazicht van het hart in rust door middel van een ECG (hartfilmpje).

 

Voor de inspanningsproef neemt u plaats op onze fietsergometer en verhogen we stapsgewijs de weerstand tijdens het fietsen. Intussen volgt de arts uw hartritme op door middel van een continue ECG-registratie. Op deze manier kunnen we een mogelijk zuurstoftekort ter hoogte van de hartspier en eventuele ritme- of geleidingsproblemen opsporen. Tijdens de inspanning draagt u een masker over uw mond en neus om de gasuitwisseling ter hoogte van de longen te meten. Op deze manier kunnen we uw VO2 max meten, deze waarde weerspiegelt uw huidig conditioneel niveau. De test wordt beëindigd indien u uitgeput bent (en uw maximale inspanning is behaald) of de arts beslist dat het om medische redenen noodzakelijk is te stoppen. Na de inspanning kan u zich rustig omkleden waarna u uw resultaten samen met de arts bespreekt.

Omdat dagdagelijkse beweging enorm belangrijk is voor het opbouwen en onderhouden van een gezonde levensstijl, kunnen we tevens een geïndividualiseerd beweegschema op basis van uw resultaten voorzien, indien u hier in geïnteresseerd bent (let op: dit is geen sportschema op basis van lactaatwaarden, zie hiervoor: ‘inspanningstest’).


Voor het onderzoek vult u bij voorkeur de online vragenlijst op www.sportkeuring.be in (u kan deze elektronisch doorsturen naar dr. Van Rompaey). Als u geen toegang heeft tot het internet, kan deze lijst tijdens consultatie kort bevraagd worden. Indien u geen patiënt bent van onze praktijk, is het aangewezen om uw laatste grote/algemene bloedname (met cholesterolbepaling) mee te nemen.


Deze gezondheidstest wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds, het tarief hiervoor bedraagt 65 euro. U kan contant of via bancontact betalen bij onze balie. Gelieve uw identiteitskaart en aangepaste sportkleding mee te brengen (sportschoenen, short, drinkbus en handdoek). Er is een ruimte voorzien om uzelf om te kleden. Deze gezondheidstest zal ongeveer 60 minuten duren.

bottom of page